222288 - Kredietaanvraag sociale structuurvisie

Gerelateerde links

In november 2007 is de opdrachtformulering voor een sociale structuurvisie vastgesteld door het college. Aanleiding is de constatering dat de gemeente al veel beleid en ook veel visie heeft, maar ook dat op vele sociale terreinen samenhang en de te maken keuzes daarin ontbreken. Deze zijn echter wel noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij infrastructurele investeringen zoals in de Berflo Es vragen interne en externe partners vanuit de fysieke invalshoek welke ontwikkelingen op sociaal terrein wenselijk zijn. De te verwachten demografische ontwikkelingen maken een visie op de langere termijn ook zeer wenselijk. Het onderwerp vergrijzing is een bekend thema voor bestuurders en beleidsmakers. Maar wat betekent de vergrijzing op termijn voor Hengelo en de Hengelose voorzieningen? Daarnaast verlangt de nieuwe Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO) van de gemeente een integrale benadering van sociaal beleid.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?