226376 - Jaarverslag en Jaarrekening 2007

Gerelateerde links

Hierbij gaat het jaarverslag 2007van de gemeente Hengelo, als basis voor de verantwoording door het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer. De inhoudelijke verantwoording is gebaseerd op de omgebouwde begroting 2007 waarin, in nauw overleg met uw raad, prestatie-indicatoren zijn geïntroduceerd op een aantal beleidsterreinen. Voor de hierbij gevolgde werkwijze en opzet wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het jaarverslag.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?