239093 - Vaststelling beeldkwaliteitplan Broek Oost

De Welstandsnota is een beheersinstrument, waarin voornamelijk eisen ten aanzien van de kwaliteit van bouwwerken worden aangegeven, die worden gerealiseerd in een omgeving die intact blijft. De Welstandsnota gaat ervan uit dat voor te ontwikkelen gebieden afzonderlijke beeldkwaliteitplannen worden vastgesteld en dat nieuwbouwplannen vervolgens daaraan getoetst worden. Het beeldkwaliteitplan vormt aldus een herziening van de Welstandsnota met betrekking tot een bepaald gebied, in dit geval het gebied Broek Oost. Het “Beeldkwaliteitplan Broek Oost" dat hierbij wordt aangeboden is opgesteld op basis van het stedenbouwkundig ontwerp “Broek Oost”. In het beeldkwaliteitplan wordt het stedenbouwkundig ontwerp opgedeeld in verschillende gebieden waarin het sfeerbeeld en materiaalgebruik voor de bebouwde en niet bebouwde ruimte duidelijk wordt omschreven. Het is de uitdaging voor de architect(en) om hiervan een aansprekende en aantrekkelijke vertaling te maken met behoud van de stedenbouwkundige structuur.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?