250947 - Vaststellen beeldkwaliteitsplannen Dalmeden voor de deelgebieden Stromen, Meander Noord, Kern Noord en Dalmaten

Voor enkele deelgebieden van Dalmeden zijn beeldkwaliteitplannen opgesteld. Het betreft de deelgebieden Stromen, Meander Noord, Kern Noord en Dalmaten (1e fase). Uitgangspunt voor Dalmeden is dat een hoog ambitieniveau gehanteerd wordt. Het landschap is karakteristiek voor Dalmeden, de bebouwing is volgend. Om de landschappelijke kaders te borgen en te combineren met een zo groot mogelijke vrijheid voor het bouwen is een beeldkwaliteitsplan noodzakelijk. In Dalmeden worden meerdere deelgebieden onderscheiden. Elk deelgebied past bij de landschappelijke karakteristieken ter plaatse. Per deelgebied worden één of soms meerdere beeldkwaliteitsplannen opgesteld. In de beeldkwaliteitplannen worden de minimale eisen beschreven voor de bebouwing die noodzakelijk zijn om het gewenste eindbeeld te realiseren. De beeldkwaliteitplannen worden onder andere gebruikt bij de welstandstoetsing van bouwplannen in Dalmeden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?