252380 - Woonplaats (incl. woonplaatscontouren) in het kader van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen

Gerelateerde links

Iedere gemeente is bij wet aangewezen om de basisadministraties adressen en gebouwen (samen de BAG genoemd) voor haar grondgebied op te zetten en te beheren. Zowel adressen als gebouwen zijn geografisch te duiden, dus eenduidig in kaartmateriaal weer te geven. Dit betekent concreet, dat alle woonplaatsen, straten, huisnummers en gebouwen in een digitaal bestand opgenomen moeten worden, middels contouren begrensd moeten worden en met het oorspronkelijke besluit moet zijn onderbouwd. Uit onderzoek is gebleken dat van onze woonplaats geen brondocumenten in de archieven zijn. Daarom moet deze middels een door de Raad te nemen formaliseringsbesluit vastgesteld worden. Door het invoeren van een stelsel van basisregistraties beoogt de wetgever eenduidig gegevensbeheer. Gemeenten moeten de basisadministraties adressen (BRA), gebouwen (BGR) en personen (GBA) opzetten en bijhouden. Alle andere overheden moeten daar gebruik van maken. Dit leidt landelijk tot deregulering en lastenverlichting.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?