253313 - Wijziging verordening tarieven sportaccommodaties

In het Spoorboek Planning en Control 2009 is vermeld, dat voor de tarieven een uitzettingspercentage van 4,25% moet worden gehanteerd. De tarieven in de bij de verordening behorende tabel zijn derhalve met 4,25% verhoogd. Voor het Twentebad zijn een aantal tarieven met meer dan 4,25% verhoogd in verband met afrondingen, terwijl diverse andere tarieven niet zijn verhoogd, waardoor de gemiddelde prijsstijging niet boven de 4,25% komt. Door de aanleg van een overkapping over het buitenbassin van het Twentebad in de periode september t/m april is expliciet nu een uurtarief voor zowel training als wedstrijden in de verordening opgenomen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?