259324 - Integrale ontwikkelingsvisie Binnenstad Hengelo

Gerelateerde links

De eerste fase van het Binnenstadsdebat is met het vaststellen van de Burgervisie ‘Hengelo, we zitten op goud’ door de gemeenteraad op 15 april 2008 afgerond. De gemeenteraad heeft, door middel van een motie, aan het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om een integrale ontwikkelingsvisie te vervaardigen voor de binnenstad van Hengelo als vertaling van de burgervisie ‘Hengelo we zitten op goud’. De vorm waarin de integrale ontwikkelingsvisie gestalte moet krijgen is niet vastgelegd. Ondertussen wordt hard gewerkt aan het uitwerken van voorstellen op het gebied van groen, sfeer en markt (korte termijn). Het gaat hierbij om de realisering van grotere bomen op de markt. Tevens wordt gekeken naar een nieuwe invulling van de kiosk. Op de Kloosterhof komt een openbare fietsenstalling en ook de Brinktoren zal worden opgeknapt. Voor de middellange- en lange termijn heeft college op 14 oktober 2008 besloten om een stappenplan en een integrale ontwikkelingsvisie te maken ter toetsing van plannen voor de binnenstad. Het college denkt de integrale ontwikkelingsvisie en het stappenplan vorm te gaan geven door middel van een ruimtelijke structuurkaart, een functionele structuurkaart en een projectenkaart. Op deze manier wordt aan de wens van de raad tegemoet gekomen om de burgervisie te vertalen naar een ‘integrale ontwikkelingsvisie Binnenstad Hengelo’.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?