261171 - 12e wijziging beleidsbegroting 2008

Gerelateerde links

Conform afspraken wordt maandelijks op de agenda van de raad als laatste agendapunt opgevoerd de wijziging van de Beleidsbegroting. In deze wijziging worden verwerkt alle op dezelfde agenda voorkomende voorstellen met gevolgen voor de Beleidsbegroting 2008. Verder worden vermeld alle collegebesluiten met gevolgen voor deze beleidsbegroting, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd. In deze 12e wijziging 2008 zijn ook betrokken enkele technische aanpassingen van de begroting i.v.m. de doorwerking van eerdere raads- dan wel collegebesluiten uit 2007 en 2008.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?