264063 - Benoeming raadsleden in diverse functies

Gerelateerde links

Door het vertrek van de raadsleden Joosten, Demiroz en Huiskes zijn vacatures ontstaan in diverse functies, zoals Vicevoorzitter commissie Sociaal, lid van de Klachtencommissie en lid van het comité Emsdetten - Hengelo. Via de Griffie zijn de fracties uitgenodigd kandidaten voor de functies voor te dragen. Voor de klachtencommissie zijn de heren Y. Gouriye (PvdA) en A. Otten (VVD) voorgedragen. (1 vacature). Voor het vice-voorzitterschap is de heer J. Rikkerink (VVD) voorgedragen en voor comité Emsdetten - Hengelo zijn geen kandidaten voorgedragen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?