184151 - Kadernota Spelen

Het vaststellen van de kadernota spelen is om een aantal redenen noodzakelijk. Er bestaat een enorme druk op het stedelijk grondgebruik: wonen, werken, verkeer, parkeren, recreatie en spelen zijn in een voortdurende concurrentiepositie gewikkeld. De belangen van kinderen moeten worden afgewogen tegen andere – veelal financieel/economische – belangen. Daarnaast is er behoefte aan normen en criteria voor de aanleg van speel- en ontmoetingsplekken. De nota speelgelegenheden uit 1978 was tot op heden de leidraad voor het speelbeleid. In de afgelopen jaren zijn er diverse aanvullingen en uitbreidingen op het speelgebied geweest, bijvoorbeeld verscherpte regelgeving en de inhaalslag Spelen uit 2003. De nieuwe kadernota spelen is een actualisatie van het oude speelbeleid, aangevuld met en aangepast naar recente beleidsontwikkelingen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?