09G200989 - Koopzondagen 2010

Gerelateerde links

De winkeltijdenverordening biedt de mogelijkheid om per gebied 12 koopzondagen aan te wijzen. Hengelo is ingedeeld in twee gebieden, de binnenstad en overige wijken. Mogelijkheid bestaat dus voor 24 koopzondagen per jaar. Het beleid tot op heden echter om maximaal 12 koopzondagen voor heel Hengelo aan te wijzen. De ondernemers in Hengelo hebben de wens om meer koopzondagen dan de 12 gezamenlijke koopzondagen. Hiervoor zijn een aantal redenen. De belangrijkste reden is dat er tegengestelde belangen zijn tussen beide gebieden. De overige wijken hebben belang bij de vier feestdagen (2e paasdag, hemelvaart, 2e pinksterdag en 2e kerstdag). Voor de binnenstad zijn deze dagen niet interessant. Maximaal 8 gezamenlijke koopzondagen zijn haalbaar. Met daarnaast 4 voor de binnenstad en 4 voor de overige wijken. Waarmee het totaal voor Hengelo op 16 uitkomt. Het college is bereid deze wens te honoreren. Het vaststellen van de koopzondagen is een bevoegdheid van het college en de huidige verordening maakt het mogelijk koopzondagen vast te stellen. De portefeuillehouder heeft evenwel aan de raad toegezegd dat bij afwijking van het beleid tot nu toe (12 koopzondagen voor Hengelo als geheel) daartoe een voorstel aan de raad zou worden voorgelegd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?