246804 - Vaststelling bestemmingsplan Naoorlogse wijken

Het ontwerpbestemmingsplan Naoorlogse Wijken heeft van 23 januari tot en met 4 maart 2008 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn 21 zienswijzen ingediend. Twee zienswijzen zijn buiten de termijn ingediend en daarom niet ontvankelijk. Enkele zienswijzen geven aanleiding het plan te wijzigen. Ook ambtshalve worden wijzigingen voorgesteld.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?