263370 - Vaststellen van het leerplichtverslag 2007-2008

De Raad wordt voorgesteld het leerplichtverslag over het afgelopen schooljaar 2008-2008 vast te stellen. In dit verslag is sprake van een stijging van het aantal meldingen bij de leerplichtambtenaar. Waarschijnlijk komt dit door de intensieve controle op het luxe verzuim. Daarnaast wordt de Raad ter informatie aangeboden de Effectrapportage van de Regionale Meld- en Coördinatie functie voortijdig schoolverlaters.

Behandeld in:

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?