263570 - Actualisatie Masterplan Hart van Zuid

Gerelateerde links

In 2002 is het Masterplan Hart van Zuid door de gemeenteraad vastgesteld. In het Masterplan Hart van Zuid 2002 zijn de visie, de ambitie en de uitgangspunten voor de transformatie van Hart van Zuid naar een nieuw en volwaardig stedelijk gebied neergelegd. Het voorliggende Masterplan Hart van Zuid 2008 is een actualisatie van het Masterplan uit 2002. Op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende omstandigheden zijn wijzigingen aangebracht zodat het Masterplan voor de komende periode opnieuw het kader kan vormen voor de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?