279806 - Nota van uitgangspunten en nota behandeling inspraakreacties Veldwijk Noord Plus

De inspraaktermijn op de concept nota van uitgangpunten is geweest van 9 april 2008 tot en met 20 mei 2008. De inspraakreacties zijn opgenomen in de nota behandeling inspraakreacties van 27 februari 2009. Er zijn 11 reactie ingediend, zowel collectief als individueel. Een aantal inspraakreacties heeft aanleiding gegeven om de concept nota van uitgangspunten Veldwijk Plus van 27 februari 2008 op onderdelen aan te passen. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de nota van uitgangspunten van 12 februari 2009.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?