286328 - Kredietaanvraag voorstadhalte Gezondheidspark

Een voorstadhalte draagt bij aan een regionale uitstraling van het Gezondheidspark en past bovendien in het streven naar uitbreiding en versterking van het hoogwaardig stadsgewestelijk openbaar vervoer Twente. De Regio subsidieert de voorstadhalte dan ook met 75% tot een maximum van € 3.000.000. De totale kosten worden volgens ProRail geraamd op € 3.600.000. Uitdijende veiligheidsmaatregelen hebben er toe geleid dat de geraamde kosten voor de voorstadhalte "Gezondheidspark" steeds hoger uitvielen. Faseren van de resterende werkzaamheden ten behoeve van planvorming en realisatie van de halte en een telkens nauwkeurigere kostenraming moeten de kosten en risico's inzichtelijker maken. Na iedere fase; definitief ontwerp, bestek en aanbesteding wordt een de nauwkeurigere kostenraming opgesteld. Wordt de huidige door ProRail opgestelde kostenraming overschreden zal de raad om een besluit worden gevraagd over het al of niet voortzetten van het project. Wanneer het project wordt stopgezet komen gemaakte kosten voor planvorming ten laste van de gemeente.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?