291231 - Realisatieovereenkomst Veldwijk Noord Plus, grondexploitatie en kredietaanvraag

De raad heeft op 12 februari 2009 de nota van uitgangpunten Veldwijk Noord Plus vastgesteld als kader voor de verdere planontwikkeling. In de realisatieovereenkomst tussen gemeente en Welbions zijn afspraken gemaakt over hoe de partijen deze kaders gaan uitwerken en de plannen gaan uitvoeren. De grondexploitatie is het financiƫle kader voor de planontwikkeling en uitvoering. De realisatieovereenkomst betreft het gebied Veldwijk Noord Plus (het gehele plangebied conform de vastgestelde nota van uitgangpunten). De grondexploitatie betreft het gebied Veldwijk Noord Plus minus het waterpark en FBK Village. Voor het waterpark is een exploitatieplan opgesteld die bij de besluitvorming rond het bestemmingplan waterpark is gevoegd. Voor het deelgebied FBK village (inclusief de verbeterde ontsluiting voor Veldwijk Zuid) wordt eerst een projectdefinitie met een plan van aanpak opgesteld. Besluitvorming in dezen wordt aangeboden als dit aan de orde is.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?