297025 - Aanpassing bomenverordening

Bouwen bij bomen. Te behouden bomen op en bij bouwplaatsen zijn zeer kwetsbaar. De druk op te handhaven bomen is groot. Zonder aandacht en maatregelen overleven bomen soms niet. Richtlijnen en maatregelen zijn dus nodig. In beginsel dient de groeiplaats van een boom buiten alle werkzaamheden te blijven. Hiertoe wordt een boombeschermingszone ingesteld. Alleen bij zorgvuldige inpassing van de juiste maatregelen kan onder toezicht ook in de boombeschermingszone gewerkt worden. Er wordt systematisch aangegeven welke handelingen op bouwplaatsen bij bomen verboden en welke onder voorbehoud toegestaan zijn. Wat voor bouwen bij bomen geldt -zorgvuldig werken op maat- geldt ook voor algemene werkzaamheden in de stad zoals het graven van kabel- en rioolsleuven of het aanleggen van uitwegen bij bomen. Op basis van dit onderdeel kunnen aan deze werkzaamheden vooraf eisen gesteld worden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?