257204 - Verordening Wet inburgering 2009

De Wet inburgering is gewijzigd met ingang van 1 januari 2009. Dit maakt het noodzakelijk om de Verordening Wet inburgering te actualiseren. De belangrijkste wijziging is de mogelijkheid om verschillende inburgeringsvoorzieningen aan te bieden aan inburgeraars gericht op het:

- behalen van het inburgeringsexamen,
- behalen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal,
- of uit een taalkennisvoorziening als ondersteuning bij een beroepsopleiding.

Deze mogelijkheden zijn nu opgenomen in de verordening. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal technische wijzigingen in de verordening aan te brengen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?