09G200938 - Intrekken Verordening BI-zone Twentekanaal

Gerelateerde links

Op 11 november 2009 heeft de Raad de verordening BI-Zone Twentekanaal 2010 vastgesteld. Daarop is eind november het verplichte draagvlakonderzoek uitgevoerd waaruit gebleken is dat onder de bijdrageplichtigen onvoldoende steun bestaat voor het inwerking laten treden van de Verordening BI-Zone Twentekanaal 2010.

Deze uitslag luidt als volgt:

-  Aantal stemmen: 244 van de 511, dit is 47,75 %; daarmee is de opkomst lager dan 50% en dus onvoldoende.Hiermee is het vereiste responspercentage niet bereikt en is er dus sprake van onvoldoende draagvlak. Hieronder worden voor de volledigheid de overige eisen genoemd waaraan ook voldaan had moeten worden om de vereiste steun te bereiken.

- Voorstemmers: 155 van de 244, dit is 63,52 %; daarmee is het percentage voorstemmers lager dan 66,67% en dus onvoldoende;

- Som WOZ-waarden: Voorstemmers: . 172.694.000,-- Tegenstemmers: . 77.799.000,--; daarmee is de som WOZ-waarden voorstemmers groter dan die van de tegenstemmers.

Aangezien bovenstaande eisen cumulatieve zijn, is er sprake van onvoldoende steun in de zin van artikel 5, eerste lid van de Experimentenwet BI-Zones.

Het college heeft inmiddels het besluit genomen de verordening BI-Zone Twentekanaal 2010 niet in werking te laten treden. Ook heeft zij de subsidieaanvraag van de Stichting BIT-fonds ongegrond verklaard. Middels dit raadsvoorstel dient uw Raad te besluiten om de verordening in te trekken. De verordening kan namelijk op geen enkele wijze een vervolg kunnen krijgen of alsnog in werking worden gesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?