09G201171 - Beleidsnota standplaatsen Hengelo

Gerelateerde links

Voorgesteld wordt de Standplaatsenverordening gemeente Hengelo 1994 in te trekken. Deze regeling is gedateerd en aan actualisatie toe. Uit oogpunt van deregulering en de vermindering van administratieve lastenverlichting stellen wij voor in de toekomst gebruik te maken van de algemene regeling over standplaatsen in de APV, gecombineerd met een aantal specifiek op de Hengelose situatie toegesneden beleidsregels. Op deze manier kan op een efficiente en effctieve wijze maatwerk worden geleverd voor alle standplaatsen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?