10G200576 - Subsidieverordening Stads-en Dorpsvernieuwing 1994

De Algemene Subsidieverordening Gemeente Hengelo (Asv) geeft de mogelijkheid subsidieprogramma's op te stellen. Dit document herbergt de besluitvorming en verantwoording over subsidieverlening op een bepaald samenhangend beleidsterrein. Middels het subsidieprogramma worden de juridische kaders vastgesteld op grond waarvan aanspraak gemaakt kan worden op de beschikbare financiƫle middelen. Voor verschillende regelingen wordt in subsidieprogramma's zoveel mogelijk met dezelfde termijnen en voorwaarden gewerkt Het college heeft op 1 juni jl. het 'Subsidieprogramma Cultuurhistorisch Erfgoed 7 juli 2010 - 31 december 2010' vastgesteld. Dit subsidieprogramma heeft onder andere als doel het vervangen van de Subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing 1994. Voor deze, maar ook voor de andere opgenomen regelingen, zijn reeds middelen bestemd, echter ontbrak daarvoor het juridische kader. Dit juridische kader is middels dit subsidieprogramma bepaald. Het vastgestelde subsidieprogramma zal pas in werking treden op het moment dat de Raad heeft besloten de subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing 1994 in te trekken. Hiermee wordt voorkomen dat er sprake is van een dubbeling in regelgeving. Ook dient uw Raad in te stemmen met een tweetal begrotingswijzigingen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?