10G200668 - Verantwoording voorbereidingskosten opstellen stedenbouwkundig plan Kanaalzone HvZ

Op basis van het in 2009 vastgestelde Masterplan Hart van Zuid wordt de Kanaalzone gerevitaliseerd tot een nieuw dynamisch bedrijventerrein o.a. ten behoeve van de verplaatsing van een aantal bedrijven van Stork die nu nog gevestigd zijn in het noordelijk deel van het plan Hart van Zuid. Ook zal het terrein geschikt worden gemaakt voor watergebonden bedrijven door de aanleg van een openbare los- en laadkade. Om tot realisatie te komen, is eerst een stedenbouwkundig plan nodig. In het Plan van Aanpak dat nu ter besluitvorming voorligt, is beschreven hoe het stedenbouwkundig plan wordt opgesteld voor wat betreft de aspecten planning, organisatie en geld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?