10G200755 - Grenscorrectie de Veldkamp

Ten behoeve van de kaveluitgifte op bedrijventerrein Buren - De Veldkamp wordt een grenscorrectie voorgesteld tussen de gemeenten Borne en Hengelo. De gemeentegrens loopt op dit moment door het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Buren - De Veldkamp. Zonder grenscorrectie zou een aantal toekomstige bedrijfskavels op het grondgebied van twee gemeenten liggen. Dit is geen gewenste ontwikkeling voor bedrijf en gemeenten en leidt tot onduidelijkheden met betrekking tot de juridische status van onroerende zaken (basisregistratie adressen en gebouwen), het beheer en onderhoud, maar ook praktische zaken als het aanvragen van vergunningen en het opleggen van belastingaanslagen lokale heffingen. Daarom wordt voorgesteld een grenscorrectie toe te passen. Er is sprake van een qua omvang kleine correctie, waarbij Borne het eigendom van ca. 17.000 m² van Hengelo verkrijgt, en Hengelo het eigendom van ca. 8000 m² van Borne verwerft.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?