10G200780 - 5e wijziging beleidsbegroting 2010

Gerelateerde links

In de 5e wijziging worden verwerkt alle op deze agenda voorkomende voorstellen met gevolgen voor de Beleidsbegroting 2010 alsmede de gevolgen van eerdere raadsbesluiten uit 2009 en 2010. Verder worden vermeld alle collegebesluiten met gevolgen voor deze beleidsbegroting, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd. In deze wijziging zijn ook betrokken enkele technische aanpassingen van de begroting. Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar het ontwerp raadsvoorstel.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?