10G201169 - Notitie professioneel jongerenwerk

Het professionele jongerenwerk heeft een belangrijke preventieve functie in het jeugdbeleid. Zij werkt aan het verbeteren van de ontwikkelingskansen voor jongeren in de vrije tijd. Dit doet zij vanuit de volgende uitgangspunten:

  • het jongerenwerk is een aanvulling op het reguliere basisvoorzieningenaanbod;
  • het jongerenwerk is met name preventief van aard;
  • het jongerenwerk werkt integraal en outreachend;
  • het jongerenwerk richt zich primair op jongeren van 12 tot 18 jaar die zicht in een (dreigende)  kwetsbare positie bevinden;
  • het jongerenwerk werkt vanuit een pedagogische en positieve benadering.

Vanuit deze uitgangspunten beschrijven we in de notitie een aantal functies, taken en doelstellingen voor het professionele jongerenwerk. Op basis van de notitie professioneel jongerenwerk maken we concrete resultaatafspraken met Scala Welzijn over de inzet van het jongerenwerk. Die afspraken worden jaarlijks vastgelegd in de Dienst Activiteit Produktkaarten (DAP-kaarten). Daarbij worden signalen van betrokkenen (bijvoorbeeld van jongeren, maar ook van politie en wijkwelzijnsvoorzieningen) als input gebruikt.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?