10G201258 - Subsidieverordening buurtbonnen

Uitgangspunt van de buurtbonnensystematiek is het versterken van de positie van bewoners in hun wijken. Bewoners worden in de gelegenheid gesteld zelf met initiatieven te komen die de leefbaarheid verbeteren en de sociale cohesie versterken van de wijk, de buurt of de straat. Een breed scala aan initiatieven is denkbaar: het verbeteren van de veiligheid van een plein of park, een project voor werkeloze jongeren, speelplekken, beplanting, bloembakken of presentjes voor nieuwe bewoners in de wijk. Buurtbonnen zijn daarmee een mooi voorbeeld van de derde generatie bewonersparticipatie. Bewoners nemen het voortouw om zelf of samen met anderen te werken an het vergroten van de leefbaarheid van hun dagelijkse leefomgeving. Proactieve bewonersparticipatie dus, de gemeente kan worden ingeroepen om te faciliteren en ondersteunen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?