10G201408 - Verplaatsen komgrens Oldenzaalsestraat

De bebouwde komgrens op de Oldenzaalsestraat ligt momenteel direct ten oosten van de rotonde Oldenzaalsestraat - Noordelijke Esweg - Oosterveldsingel. De rotonde bevindt zich hierdoor binnen de bebouwde kom van de gemeente Hengelo. Op deze rotonde hebben fietsers geen voorrang op het gemotoriseerde verkeer op de rotonde.

In het kader van het landelijke uitvoeringsprogramma Duurzaam Veilig is afgesproken dat fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang hebben op het gemotoriseerde verkeer. Op rotondes buiten de bebouwde kom dienen fietsers voorrang te verlenen aan het gemotoriseerde verkeer op de rotonde. Om de uniformiteit van het wegbeeld, en hiermee samenhangend de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt voorgesteld om de komgrens op de Oldenzaalsestraat te verplaatsen, waardoor de rotonde buiten de bebouwde kom wordt gesitueerd. De inleiding van de bebouwde komgrens wordt door deze wijziging tevens beter herkenbaar.

Voor het verplaatsen en vaststellen van de komgrens is een raadsbesluit op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 nodig.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?