10G201430 - Beheersverordening begraaf- en gedenkplaatsen 2011

De Beheersverordening begraaf- en gedenkplaatsen is aangepast en moet vastgesteld worden. Daar zijn twee redenen voor:

  • Op 12 juni 2009 is de Wet op de lijkbezorging gewijzigd. Deze wijziging, die van kracht werd op 1 januari 2010, heeft gevolgen voor de Beheersverordening begraaf- en gedenkplaatsen.
  • Gemeenteraad en college hebben de wens te kennen gegeven om, in het kader van deregulering, de vergunningsplicht voor het plaatsen van grafbedekking te laten vervallen.

De Model-beheersverordening 2010 van de VNG heeft als basis gediend voor de Hengelose Beheersverordening begraaf- en gedenkplaatsen 2011. Verder is geprobeerd om het taalgebruik in de Beheersverordening, waar mogelijk, te vereenvoudigen.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?