10G201457 - Vaststelling wijkperspectief (en wijkprogramma) Wilderinkshoek

De Wilderinkshoek is de enige wijk in Hengelo zonder wijkplan. In december 2008 heeft de raad de notitie 'Hengelo wijkgericht!' vastgesteld. Hierin is de eerste cyclus van wijkplannen in Hengelo geƫvalueerd en zijn een aantal aanbevelingen gedaan voor het vervolg. In het convenant met Welbions is afgesproken dat er gezamenlijk zal worden opgetrokken bij het opstellen van een Wijkperspectief voor de Wilderinkshoek. Voor de begeleiding van dit eerste gezamenlijke product volgens de nieuwe werkwijze is door Welbions en de Gemeente Hengelo een externe procesmanager aangesteld. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met andere maatschappelijke partners: politie, Scala en Carint. Inmiddels is het wijkperspectief gereed voor vaststelling door de raad. Het college heeft het bijbehorende wijkprogramma vastgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?