10G201530 - Aanpassing/vaststelling erfpachtcanons

Gerelateerde links

De gemeente Hengelo stelt nieuwe erfpachtcanons vast aan de hand van de grondwaarde vermenigvuldigd met de rente van een 25-jarige lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten en 0,25% administratiekosten. Omdat er sprake is van een historisch lage marktrente en de gemeente Hengelo, op basis van in het verleden aangegane leningen bij de BNG, een hogere gemiddelde interne rekenrente kent (de zgn. omslagrente), ontstaat er een groeiend tekort in het complex in erfpacht uitgegeven gronden.

Op basis van de algemene erfpachtvoorwaarden zou in oktober 2010 een rente gehanteerd moeten worden van 3,83% voor een nieuw af te sluiten erfpacht, terwijl de gemeente een omslagrente van 5,5% hanteert. Daarom wordt voorgesteld nieuwe erfpachtcanons minimaal te baseren op de dan geldende gemeentelijke omslagrente.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?