10G201703 - Kredietaanvraag Hart van Zuid

Met het beschikbaarstellen van een masterkrediet van € 14,7 mln. kan de directie van het projectbureau in staat gesteld worden om krachtdadig op te treden ten aanzien van de uitvoering van de grondexploitaties voor de 1e fase Hart van Zuid.  Vanuit het masterkrediet zullen door het college werkkredieten beschikbaar gesteld worden voor specifieke werkzaamheden.

De directie van projectbureau zal periodiek verantwoording af leggen over de werkkredieten.

In voorbereiding op de herziening van de grondexploitaties zullen ook de werkkredieten (indien nodig) herzien worden. Hierover en over het masterkrediet zal jaarlijks gerapporteerd worden, middels de staat van kredieten, behorend bij de jaarrekening.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?