10G201707 - Uitvoering inrichting Marktplein

De uitvoering van het Raadsbesluit van 26 januari 2010 inhoudende sloop van de lichtlindes, plaatsen van bomen en sfeerverlichting, heeft het college aangehouden om bij de herinrichting ook de uitgezette opdracht voor een kunstwerk op het marktplein te kunnen betrekken. Bovendien wilde het college het gevoelen van de Raad afwachten over mogelijke bezuinigingen. Naar aanleiding van de bijeenkomsten van de commissoriale Raad lijken bezuinigingen op de herinrichting van het Marktplein niet aan de orde. Realisatie van het herinrichtingsplan inclusief aangepast kunstwerk is binnen de aangegeven en beschikbare budgetten mogelijk. Het college stelt de Raad daarom voor het eerder genomen besluit met betrekking tot de sloop van de lichtlindes c.a. te handhaven en met betrekking tot kunst op de markt in te stemmen met het aangepaste ontwerp van mevrouw Mandersloot en het daarvoor benodigde krediet ter beschikking te stellen. Het totale herinrichtingsplan past binnen de Burgervisie “Hengelo we zitten op goud” en draagt bij tot het realiseren van meer “groen, sfeer en markt”.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?