10G201756 - Financiering streeklab Hengelo

Gerelateerde links

Aan de raad wordt voorgesteld uit te spreken dat de gemeenteraad de inspanningen van het college om het streeklab zich te laten vestigen op het gezondheidspark in Hengelo ondersteunt.

In dat verband vraag het college de raad zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het door het college voorgenomen besluit om in te stemmen met het verstrekken, of anders, het garanderen van een annuïtaire geldlening van maximaal 25 miljoen euro met een maximale looptijd van 30 jaar. Daarbij zullen de gebruikelijke voorwaarden worden gesteld. Daarnaast is sprake van een risico-opslag, dan wel risciovergoeding.

Na instemming door de raad zal het college een definitief besluit nemen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?