10G201714 - Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011

Bij actualisering van de verordening dient de raad een aantal keuzes te maken over de inhoud van de verordening.
In de voorliggende verordening zijn keuzes gemaakt, waar de raad van kan afwijken. Ter vergadering kan dus een andere keuze worden gemaakt.
Belangrijke wijzigingen, keuzemogelijkheden en gemaakte keuzes worden bij de ‘overwegingen’ toegelicht. De keuzemogelijkheden liggen op het gebied van:
- cafetariamodel
- aanvullende vergoeding voor bijzondere raadscommissies;
- ziektekostenvoorziening voor raadsleden;
- collectieve verzekeringen en uitkeringsvoorziening raadsleden;
- vergoeding voor werkzaamheden raadslid;
- vaste onkostenvergoeding raadsleden en wethouders;
- tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte;
- salderingsregeling reiskosten wethouders;
- uitvoeringsregeling verblijfkosten;
- kosten cursussen e.d. wethouders en raadsleden;
- vergoeding aanleg- en abonnementskosten internetverbinding wethouders en raadsleden;
- verlaging raadsvergoeding bij arbeidongeschiktheid;
- compensatie korting werkloosheidsuitkering raadslid;
- reis-, pension- en verhuiskosten wethouder;
- inwerkingtreding verordening.

Na vaststelling van de verordening zal deze worden geïmplementeerd door de afdeling P&O, in samenspraak met de andere betrokken afdelingen.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?