10G201947 - Krediet uitvoering reconstructie Stationsplein ca.

Begin 2010 heeft het gemeentebestuur ingestemd met het uitwerken van de plannen voor de reconstructie van het Stationsplein incl. Busstation met overkapping. Inmiddels zijn deze plannen uitgewekt tot het niveau van een definitief ontwerp voor de inrichting van het stationsplein, een voorlopig ontwerp voor het busstation en een principeschets voor de fietsparkeervoorziening. Daarmee zijn deze plannen zover uitgewerkt, dat deze aan de raad kunnen worden voorgelegd ten behoeve van het verkrijgen van een krediet voor de uitvoering van de plannen. De kosten hiervan worden gedekt door verleende subsidies voor dit project.

Voor de uitvoering van deze plannen is het nodig dat voor de bus en fiets tijdelijke maatregelen moeten worden getroffen voor een blijvend goede bereikbaarheid van het station. Op dit moment wordt nader onderzoek verricht naar deze maatregelen. Op het moment dat duidelijk is welke maatregelen nodig zijn, zullen deze voor raadpleging worden voorgelegd aan betrokken instanties en belanghebbenden en vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van B en W.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?