10G201949 - Grondslagen herzieningen grondexploitaties

a) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties per 01.01.2011 de volgende grondslagen worden gehanteerd:
- Rente: 5,5%, met uitzondering van de projecten Hart van Zuid, De Veldkamp, XL Businesspark Twente (RBT) en Westermaat Campus, waarvoor andere renteafspraken zijn gemaakt;
- Indexering van de kosten:  in de jaren 2011 en 2012 0% per jaar en na 2012 2% per jaar;
- Indexering van de grondopbrengsten:
o Voor Woningbouw: in de jaren 2011 en 2012 0% en na 2012 2% per jaar;
o Voor Bedrijvigheid en overige : in de jaren 2011 en 2012 0% en na 2012 2%.

b) kennis te nemen van: 
- De werkwijze van het ramen van de plankosten;
- De werkwijze van het ramen van de civiele kosten.

c) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties de volgende gedragslijnen worden gehanteerd:
- Gewijzigde, nieuwe en vervallen stelposten in de aan het grondbedrijf gelieerde reserves en voorzieningen worden expliciet als beslispunt aan de gemeenteraad voorgelegd;
- Eventuele afwaarderingen van gronden worden specifiek aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?