10G201968 - Noodvoorziening basisschool Titus Brandsma

Basisschool Titus Brandsma maakt al een aantal jaren gebruik van een ruimte in het voormalige stadskantoor aan de Burgemeester Jansenstraat. In verband met de geplande onderhoudswerkzaamheden aan het stadhuis kunnen zij hier per 1 februari aanstaande geen gebruik meer van maken. De school is overigens al in een veel eerder stadium op de hoogte gebracht van het feit dat het om een tijdelijke situatie ging en gaat hier ook volledig mee akkoord. De hoofdlocatie biedt echter niet voldoende ruimte om deze twee groepen te huisvesten.

In overleg met de directie van de school is de optie uitgewerkt om achter de school een noodvoorziening (twee lesruimten) te plaatsen. Na vergunningverlening en besluitvorming over het noodzakelijke krediet kan deze noodvoorziening worden geplaatst.

De kosten voor deze noodvoorziening inclusief het plaatsen en monteren zijn 82.000 euro inclusief BTW. Inclusief legeskosten en een post onvoorzien is het noodzakelijke budget 85.000 euro.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?