10G202046 - Hoofdlijnen nieuwe begrotingsopzet

Om te komen tot een vernieuwde begrotingsopzet is instemming van de raad vereist. Na dit besluit zullen een aantal onderdelen nader worden uitgewerkt, zoals indeling en opzet van de nieuwe - politieke - begrotingsprogramma's, evaluatie van de planning & control cyclus, monitoring en programmasturing. Al deze aspecten zullen de komende periode, in samenhang met het proces herontwerp en kerntaken aan de orde komen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?