11G200174 - Verkoop van het pand Bartelinkslaantje 17 – 19

Gerelateerde links

Om tegemoet te komen aan het verzoek van de wijkraad Hasseler Es en de buurtbewoners is de oude boerderij destijds gespaard.  Er is gezocht naar een maatschappelijke bestemming. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen, echter zonder verkoopresultaat.
In 2007 heeft woningbouwvereniging St. Joseph aangegeven belangstelling te hebben voor de boerderij om in samenwerking met een zorgaanbieder appartementen te ontwikkelen voor zorg.
Door een aantal oorzaken heeft de voortgang vertraging opgelopen en haakte ook de zorgaanbieder af.
Vanuit de afdeling grondzaken is gezocht naar andere afnemers om een herontwikkeling weer op de rails te krijgen.
De boerderij wordt verkocht aan Welbions. Via een turn-key overeenkomst worden de appartementen in de boerderij en de naastgelegen schuur gerealiseerd, welke na oplevering van de bouw door de stichting Welbions langdurig verhuurd worden aan de stichting Estinea.
Omdat de stichting Estinea een nieuwe zorgorganisatie in Hengelo is zijn er kennismakinggesprekken  gevoerd op zowel ambtelijk- als bestuurlijk niveau.
Gelet op de ontwikkelingen in de zorg is het noodzakelijk om prioriteit toe te kennen aan de behandeling van de aan te vragen omgevingsvergunning.
Er is geen dringende reden om het pand Bartelinkslaantje 17 -19 te behouden. Om financiële redenen is het gewenst om dit pand te verkopen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?