11G200269 - Gewijzigd programmaplan beleidsbegroting 2011-2014

Het programmaplan van de beleidsbegroting zal enerzijds worden onderscheiden in echte politieke programma’s (bestuurlijke programma’s) en anderzijds een meer op uitvoering en beheer gerichte (functionele) begroting. De verschillende aard van de activiteiten vraagt uiteraard ook om een andere politieke aansturing, monitoring en verantwoordings-/controlesystematiek.
Het gewijzigd programmaplan van de “functionele” begroting wordt hierbij ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De politieke programma’s worden in een afzonderlijk voorstel uitgewerkt.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?