11G200447 - Exploitatieovereenkomst Zuivelhoeve

Het college vraagt de raad in te stemmen met het tekenen van de exploitatieovereenkomst met De Zuivelhoeve. Op 22 juni 2010 heeft de commissie fysiek aangegeven dat er draagvlak is voor het opstarten van een ruimtelijke procedure. Voordat de feitelijke werkzaamheden kunnen starten dienen er afspraken te zijn gemaakt over een aantal aspecten waaronder kosten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de exploitatieovereenkomst.
Als gemeente Hengelo faciliteren wij De Zuivelhoeve bij het proces tot een bestemmingsplanwijziging. Ambtelijke uren worden verhaald binnen de overeenkomst. Het in te zetten proces verplicht ons als gemeente niet tot de uiteindelijke vaststelling van de wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding van De Zuivelhoeve. Deze bevoegdheid blijft voorbehouden aan de raad.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?