11G200479 - Lease kantoorgebouw Hazenweg

Omdat de nieuwe huisvesting in Lange Wemen volgens planning eerst in de 2e helft van 2015 beschikbaar komt en het huidige contract per 01-04-2013 afloopt is er vanaf eind december 2010 overleg gestart met de eigenaar. Dit heeft geleid tot de volgende aanbieding van de huidige eigenaar:
a. het pand te kopen per 01-04-2011 voor € 9.500.000,=
b. het pand te leasen tot 31-12-2015, waarbij de huidige lease tot 01-04-2013 van kracht blijft en de leasesom vanaf 01-04-2013 wordt verlaagd van € 1.678.000,= naar € 1.250.000,= per jaar.
Gerekend over een periode van 5 jaren is met koop ten opzichte van de huidige lease een voordeel te behalen van € 4.865.000,= De nieuwe lease geeft ten opzichte van de huidige lease een voordeel van € 1.328.000,=.
Gelet op de omvangrijke leegstand van kantoren, waarbij de verwachtingen zijn, dat deze leegstand mede door het nieuwe werken eerder groter dan kleiner zal worden is het verkrijgen van een eigendomssituatie zonder dat eindgebruiker of koper bekend is een zeer zwaarwegend nadeel van de aankoop.
De kosten bij leegstand in de vorm van kapitaallasten van de resterende boekwaarde, het groot onderhoud van het gebouw en installaties, het dagelijks onderhoud, het schoonhouden, toezicht, verwarming en eigenaarlasten zoals belastingen en verzekeringen worden in totaal geschat op ongeveer € 1.000.000,= per jaar.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?