11G200580 - Revitalisering Timmersveld

Eind 2007 heeft ondernemersvereniging Timmersveld bij de gemeente Hengelo aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het bedrijventerrein Timmersveld. De ondernemers op Timmersveld zijn bezorgd over de uitstraling van het terrein. Denk hierbij bijv. aan mate van groenbeheer, parkeeroverlast, dreigende leegstand, etc. De gemeente Hengelo begrijpt deze zorg en ondersteunt initiatieven die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren.

Om de ruimtelijke kwaliteit van het terrein te verbeteren is in samenspraak met ondernemersvereniging Timmersveld een pakket maatregelen opgesteld opgenomen in het projectplan “Revitalisering Timmersveld”. De kosten van de uitvoering bedragen € 153.000,- waarvoor volledige financiële dekking is gevonden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?