11G201154 - Kredietaanvraag Boortorenweg

Met de realisatie van de reconstructie van de Boekeloseweg, kruispunt Boekeloseweg/Boortorenweg en de Boortorenweg gedeeltelijk is het project Topper II afgerond.
De aanleg van vrijliggende fietspaden en een betere oversteek bij het kruispunt zal de veiligheid van de fietser aanmerkelijk verbeteren. Met de reconstructie van het kruispunt wordt geanticipeerd op de toekomstige tweede brug over het Twentekanaal.
Ook de vervanging van het riool is een belangrijk onderdeel van dit project. Als gevolg van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de herstructurering is het onvermijdelijk dat de waterhuishouding aanzienlijk gewijzigd moet worden. Met de uitvoering van dit plan wordt 22,5 ha. afgekoppeld.

Als gevolg van de uitbreiding en herstructurering  zal de Zuidelijke Havenweg als openbare weg vervallen. Deze functioneerde ook als belangrijke fietsverbinding voor de meer westelijk gelegen bedrijven. Deze route wordt nu verder naar het zuiden gerealiseerd. De aankoop van een strook grond is onderdeel van dit plan en wordt in een separaat voorstel aan B&W ter besluitvorming aangeboden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?