11G201490 - Parkeerverordening en uitwerkingsbesluit parkeerverordening 2012

Parkeerverordening Hengelo 2012
In de parkeerverordening en het daaraan gekoppelde uitwerkingsbesluit parkeerverordening 2012 legt de gemeente een aantal zaken vast:
• In welke gebieden en op welke tijden gebieden bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders;
• Regels voor het aanvragen en verlenen vergunningen;
Daarnaast ondersteunt de parkeerverordening Hengelo 2012 de parkeerbelastingverordening in de grondslag voor het heffen van parkeerbelastingen (tarieven voor maaiveld parkeren).

Uitwerkingsbesluit
In het uitwerkingsbesluit legt het college nadere regels vast over vergunninggebieden, tijden en regels voor het aanvragen en verlenen van vergunningen.
De regels die in het uitwerkingsbesluit parkeerverordening 2012 zijn opgenomen worden toegepast bij het behandelen van vergunningaanvragen.

Parkeerbelastingverordening Hengelo 2012
De verordening parkeerbelasting Hengelo 2012 wordt aangeleverd door het gemeentelijk belastingkantoor
(GBT).
De Verordening Parkeerbelastingen Hengelo 2012 gaat vooral over: (het ontstaan van) de belastingplicht,
de maatstaf en de wijze van de heffing, de betaling en de naheffingsaanslag.

Behandeld in:


 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?