11G201613 - Herinrichting en verbetering Industriestraat

Het verbeterplan is weergegeven op bijgevoegde plattegrondtekening, waarop de verbetering van de stroken langs de weg worden aangegeven:
- inrit geaccentueerd middels gele bakstenen
- parkeerstrook middels rode bakstenen
Langs de parkeerstroken wordt waar mogelijk groenhaag aangelegd om het stenige karakter enigszins te doorbreken.

De totale geraamde kosten voor de uitvoering van het plan bedraagt € 95.000. Zie hiervoor de bijlage waarin de kostenraming is opgenomen.

In de dekking wordt voorzien door enkele verkopen c.q. nieuwe erfpachten die worden afgesloten met de aan de Industriestraat aanwezige bedrijven waarvan de erfpachtperiode is afgelopen.
Voor een nieuwe erfpacht voor onbepaalde tijd of verkoop worden nieuwe opbrengsten gerealiseerd.

Er wordt vanuit het complex “in erfpacht gegeven gronden” een bedrag groot € 95.000 beschikbaar gesteld.

Achterliggende gedachte is dat de bestaande bedrijven die hier reeds lange tijd zijn gevestigd, zich hier ook in de toekomst op hun plaats voelen. Er is een opkomende zorg over de uitstraling van het openbare terrein. Naar verwachting kan met het verbeterplan de uitstraling van het gebied een positieve impuls krijgen. 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?