11G201801 - Wijzigingen Verordeningen WWB

Verschillende ontwikkelingen, zowel in landelijke wetgeving, subregionale samenwerking als lokaal beleid, leiden er toe dat de verordeningen op het gebied van de WWB dienen te worden geactualiseerd. Belangrijkste aanleidingen zijn het wetsvoorstel (no. 32815) betreffende de aanscherping van de Wet werk en bijstand (WWB) en de samenvoeging met de Wet investeren in jongeren (WIJ), het streven van vier gemeenten om op het terrein van Sociale Zaken intensief samen te werken en op lokaal gebied de vaststelling van de notities Armoedenota 2012-2015 en de nota Sterker aan het werk. Het gaat om wijziging en aanpassing van de volgende verordeningen:
• Verordening Langdurigheidstoeslag 2009
• Verordening sportieve en culturele activiteiten 2009
• Maatregelenverordening 2010
• Toeslagenverordening 2009
• Fraudeverordening 2010
• Verordening cliëntenparticipatie 2009
• Premieverordening 2009
Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal technische wijzigingen in de verordeningen aan te brengen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?