429015 - Eindafrekening fractieondersteuning

In de Verordening op de fractieondersteuning is ondermeer geregeld voor welke doeleinden de fractiebijdrage mag worden gebruikt, op welke datum fracties een verantwoording van hun besteding van de bijdrage in moeten leveren en dat een onafhankelijke accountant toetst of de ingediende verantwoordingen voldoen aan het bepaalde in deze regeling.
Nu ligt voor het onderzoek van de accountant van de beoordeling van de besteding van de financiële bijdragen van de fracties over het jaar 2010.
Uw raad wordt geadviseerd om kennis te nemen van de bevindingen van het rapport per fractie en om in te stemmen met de afrekening fractieondersteuning 2010.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?