11G201039 - Vaststellen ruimtelijke randvoorwaarden gebouwde accommodaties HVV Tubantia en Twentse Ros

Voor de gebouwde accommodaties van voetbalvereniging HVV Tubantia en fietscrossvereniging Het Twents Ros worden ruimtelijke randvoorwaarden omschreven. De ruimtelijke context en het tijdspad dat hoort bij de nieuw te bouwen voorzieningen wijkt dermate af van de woningbouw aan de Landmansweg dat voorafgaand aan het nog op te stellen beeldkwaliteitplan stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn opgesteld. Deze vormen, na accordering door de gemeenteraad, het toetsingskader voor de welstandscommissie en worden toegevoegd aan de Welstandsnota.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?